• Tìm đến một dịch vụ tư vấn định cư Mỹ là điều hết sức quan trọng và cần thiết vì bạn cần được sự hỗ trợ của những chuyên gia, luật sư để có thể nắm rõ hơn các quy định của pháp luật Mỹ trong vấn đề này và có sự lựa chọn hợp lí. Đối với chương trình EB-5, mặc dù sau một thời gian, nhà đầu tư sẽ được hoàn trả số vốn ban đầu, tuy nhiên vẫn có mộ…[Read more]

  • Tìm đến một dịch vụ tư vấn định cư Mỹ là điều hết sức quan trọng và cần thiết vì bạn cần được sự hỗ trợ của những chuyên gia, luật sư để có thể nắm rõ hơn các quy định của pháp luật Mỹ trong vấn đề này và có sự lựa chọn hợp lí. Đối với chương trình EB-5, mặc dù sau một thời gian, nhà đầu tư sẽ được hoàn trả số vốn ban đầu, tuy nhiên vẫn có mộ…[Read more]

  • Darwin Steere changed their profile picture 11 months ago

  • Darwin Steere became a registered member 11 months ago